Nepodceňujte oheň a bezpečnost!

Grilování je příjemná gastronomická i společenská událost, ale nikdy nezapomínejte na bezpečnost! Podcenění základních bezpečnostních pravidel může vaše grilování velmi rychle změnit v nepříjemný zážitek. 

Pro grilování používáte oheň a tak je nutné dodržovat základní zásady bezpečnosti.

  • V blízkosti grilu si připravte vědro s vodou na případné uhašení ohně, který se vymkne kontrole (i to se totiž může stát)

  • Než zapálíte oheň, ujistěte se, že gril je ve stabilní poloze na rovném místě

  • K zapalování nikdy nepoužívejte nevhodné hořlaviny – např. benzín, ředidla apod. na trhu je dostatek přípravků, které jsou pro tento účel určené a jsou bezpečné

  • Zapálený gril nikdy nenechávejte bez dozoru

  • Horký gril nikdy nepřemísťujeme

  • Při grilování používejte speciální grilovací potřeby a náčiní jak na potraviny, tak i na zdroj tepla

  • V bezprostřední blízkosti zapáleného grilu by se nikdy neměly pohybovat děti a domácí zvířata

  • Nikdy negrilujte bosi - bez obutí   

  • Po ukončení grilování horké uhlíky nenechávejte bez dozoru a uhaste je vodou

  • Gril uklízejte, až když zcela vychladne

Základní zásady pro bezpečnost při grilování jsou opravdu jednoduché a jejich dodržováním předejdete případných zbytečným problémům.